شعر طنز در مورد بنزین


 شده ماتم
سرا دنياي هستي، ز بنزين و بهشتي و مهستي!دوستت دارم قد يه بشكه بنزين، خاطرخواتم قد يه پمپ بنزين، روز تولد تو بهترينم، هديه بهت ميدم يه كارت بنزين!نرخ جديد مهريه: 1386 ليتر بنزين ماشين؛ عندالمطالبه! فيلمهاي در حال اکران : به خاطر 1 ليتر بنزين - من ترانه 1000 ليتر بنزين دارم - رستگاري قبل از ساعت 12 امشب - رايحه خوش بنزين - ب مثل بنزين -علي بنزيني - بنزيني ها - بازي بنزين - مرد بنزيني - پسر بنزين فروش - دو کارت با يک بنزين- بنزين فصل- مي خواهم بنزين بزنم! - ديشب بنزين زدم آيدا- سفر به پمپ بنزين- بازگشت بنزين- از ميدون تا پمپ بنزين- دزدان بنزين- سالهاي سهميه بندي.

 

بعد از پول نفت از امروزپول بنزین هم اومد سر سفره هامون

 

وزارت ارشاد توضيع بازي نيد فور اسپيد را بدون کارت هوشمند سوخت متوقف کرد

 

جدیدترین جمله عاشقانه: تو بنزین منی!

/ 0 نظر / 89 بازدید