تفاوت بهاي ‪ SMS‬فارسي و انگليسي توجيه فني دارد


۲۵ خرداد ۱۳۸۶ - ۱۹:۴۱

رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: بيشتر بودن هزينه پيام كوتاه موسوم به ‪ SMS‬به خط فارسي نسبت به ‪ SMS‬به خط انگليسي توجيه فني دارد اما ممكن است از نظر فرهنگي و اقتصادي پذيرفته شده نباشد.

دكتر وفا غفاريان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي درشيراز افزود: هزينه هر ‪ SMS‬با الفباي فارسي در صورتي كه از قالب يك پيام بيشتر شود ‪۱/۵‬برابر هزينه ‪ SMS‬با الفباي انگليسي براي مشتركان محاسبه مي‌شود.

وي اظهار داشت: تجهيزات مخابراتي در كشور به گونه‌اي است كه براي تغيير ساختار كلمات به خط فارسي،مي‌بايست حجم بيشتري ازسيگنال مخابره‌شودو مخابره بيشتر سيگنال، مستلزم صرف هزينه بيشتر است.

اين مقام مسوول افزود:ما نيز راضي نيستيم كه هزينه نوشتن به خط فارسي بيشتر از نوشتن به خط انگليسي براي مشتركان تلفن همراه هنگام استفاده از سرويس پيام كوتاه تمام شود اما اين موضوعي است كه صرفا توجيه فني دارد و اجتناب ناپذير است.

وي گفت:هر پيام كوتاه كه ‪ ۴۸‬بيت فضا در سرورهاي مخابرات اشغال كند يك پيام محاسبه مي‌شود و تنها در صورتي كه حجم پيامهااز‪ ۴۸‬بيت بيشتر شود براي پيامهاي با خط فارسي هزينه ‪ ۱/۵‬برابر مي‌شود.

غفاريان هزينه هر پيام كوتاه ‪ ۴۸‬بيت را حدود ‪ ۱۴۰‬ريال اعلام كرد و گفت :
تعرفه ‪ SMS‬به خط فارسي و انگليسي براي مشتركان يكسان است و اگرپيام كوتاه از قالب يك پيام كه همان ‪ ۴۸‬بيت است بيشتر نشود هزينه ارسال ‪ SMS‬به خط فارسي و انگليسي يكسان است.

وي دربخش ديگري از سخنانش پذيرفت كه احداث ممتد ايستگاههاي تلفن همراه (‪ (BTS‬موجب مخدوش شدن زيبايي شهرها مي‌شود و گفت: احداث اين ايستگاهها با فضاسازي شهري در تعارض است، از اين رو همواره بايد به اين پديده به عنوان پديده‌اي ديناميك و پويا نگريست.

رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت:با توسعه شهري و احداث برج‌هاي بلند ما ناچاريم تعداد ‪ BTS‬را در مناطق مختلف شهري افزايش دهيم تا كيفيت پوشش تلفن همراه متعادل شود.

وي افزود: تا زماني كه احداث ايستگاههاي تلفن همراه‌جديد در شهرها امكان پذير نباشد و توجيه فني و اقتصادي نداشته باشد، سيستم‌هاي تلفن همراه از سايت‌هاي مايكرو به سايت‌هاي ميكرو تبديل مي‌شود، استفاده از اين سايت‌ها به صورت محلي پوشش تلفن همراه ايجاد مي‌كند و مشكلات ‪ BTS‬نيز ندارد.

/ 0 نظر / 13 بازدید