شهرداری تهران دست انداز می سازه

نیست خیلی خیابانهای تهران کم دستنداز دارند با این شرگتها تازگی شهرداری هم دست انداز می سازه اونم از نوع آسفالتی نه ازپلاستیکی نه غلام نه شما بگین از دست چه کسانی شهرداری دست انداز می سازد 

you بگین

/ 0 نظر / 12 بازدید