آموزشی

يه روش رو بهتون معرفي ميکنم که بعضي وقت ها با نگه داشتن تايمر آي اس پي اکانت شما رو زياد ميکنه.

اول بگردين فايل System.ini رو پيدا کنيد . براي اين کار مي تونيد از در ويندوز از سرج استفاده
کنيد ...
بعد اونو باز کنيد و دنبال [386enh] بگرديد ...
بعد اين دستورات رو بهش اضافه کنيد و به همين صورت سيو کنيد :

Com0@00 Irq0000@0 Buffer=1024
@ number = ( 3,1,4,1,5,9)
@ letters = ( " this", " is ", "a" , "test" )
$word , $ anther - word - ) = ( " one " , "two" )
woafont=dosapp.FON

البته مطالب بالا رو که گفتم شما به خاطر فارسي بودن صفحات برعکس ميبينيد

اگر درست عمل نکنه حداقل ? دقيقه تايمر آي اس پي رو که معکوس عمل ميکنه رو نگه ميداره واگر درست کار کرد اکنت شما نا محدود ميشه تا تاريخ انقضاي اون سر برسه. برين حال كنين(خوب البته من فکر مي کنم که اين رمز فقط در مورد اينترنت هايي است که E1(پر سرعت) نباشه

/ 0 نظر / 10 بازدید