آيا گوشی موبایل یا تلفن همراه واقعا مضر است ؟ جواب مثبت می دهیم

سوالمان این است، آيا گوشی تلفن همراه یاهمان موبایل واقعا مضر است ؟ ؛مدتهاست‌ درباره‌ي‌ خطر تلفن‌هاي‌ همراه‌ از گوشه‌ و كنار اخطارهايي‌ را مي‌شنويم، اما آيا اين‌ تلفن‌ها واقعا خطرناك‌ هستند؟ اما یک موضوع، در اين ماجرا، افشا ضرر احتمالی گوشی همراه به ضرر کیست ؟معلوم است در ابتدا اپراتورهای ارایه دهنده رومینگ و خدمات موبایل و موازی ان  شركت‌هاي موتورولا، انتل ، نوكيا، سوني اريكسون ، سامسونگ ، ودافون، ميكروسافت، اس.ف.ر و ... و بسياري ديگر از شركت‌ها در مقياس جهاني که ابزار و خدمات مربوط به تلفن همراه را روانه همه بخش‌هاي بازار مي‌كنند.  پس خودتان بخوانید و قضاوت کنید .......

پیشگفتار

‌گفتگو به وسيله تلفن همراه، در بنيان؛ نيازي است كه اربابان ابزار توليد و كساني كه برایشان سودهاي سياسي!!!  و اقتصادی را دارند هر روز پررنگتر می کنند . در اين ماجرا، افشا ضرر احتمالی گوشی همراه به ضرر کیست ؟معلوم است در ابتدا اپراتورهای ارایه دهنده رومینگ و خدمات موبایل و موازی ان  ركت‌هاي موتورولا، انتل ، نوكيا، سوني اريكسون ، سامسونگ ، ودافون، ميكروسافت، اس.ف.ر و بويگ و بسياري ديگر از شركت‌ها در مقياس جهاني که ابزار و خدمات مربوط به تلفن همراه را روانه همه بخش‌هاي بازار مي‌كنند.  پس خودتان بخوانید و قضاوت کنید .......

 

گوشی موبایل یا  تلفن همراه واقعا مضر است

آيا تلفن همراه واقعا مضر است ؟ ؛مدتهاست‌ درباره‌ي‌ خطر تلفن‌هاي‌ همراه‌ از گوشه‌ و كنار اخطارهايي‌ را مي‌شنويم، اما آيا اين‌ تلفن‌ها واقعا خطرناك‌ هستند؟ اما قبل از جواب باید به این موضوع نگاه کرد شمار تلفن‌هاي همراه فروخته شده در سال 2003 ، بيش از 500 ميليون دستگاه برآورد شده يك سوم مردم ژاپن با تلفن همراه به شبكه اينترنت پيوسته‌اند.آمريكايي‌ها 15ميليارد ساعت از تلفن‌هاي همراه خود استفاده كرده‌اند و اروپاييان بيش از 113 ميليارد پيام كوتاه خدماتي براي همديگر فرستاده‌اند. چين  220 ميليارد پيام را داشته است

‌گفتگو به وسيله تلفن همراه، در بنيان؛ نيازي است كه اربابان ابزار توليد و كساني كه سودهاي سياسي و اقتصادی را دارند هر روز پررنگتر می کنند . در اين ماجرا، افشا ضرر احتمالی گوشی همراه به ضرر کیست معلوم است در ابتدا اپراتورهای ارایه دهنده رومینگ و خدمات موبایل و موازی ان  شركت‌هاي موتورولا، انتل ، نوكيا، سوني اريكسون ، سامسونگ ، ودافون، ميكروسافت، اس.ف.ر و بويگ و بسياري ديگر از شركت‌ها در مقياس جهاني، ابزار و خدمات مربوط به تلفن همراه را روانه همه بخش‌هاي بازار مي‌كنند.  پس خودتان قضاوت کنید

 

آيا تلفن همراه واقعا مضر است ؟

تلفن‌هاي‌ همراه‌ وسايل‌ ارتباطي‌ بي‌ سيم‌ هستند كه‌ از امواج‌ الكترومغناطيسي‌ براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ بهره‌ مي‌برند. اين‌ امواج‌ نخستين‌ بار توسط‌ هانيريش‌ هرتز كشف‌ شدند.

امواج‌ الكترومغناطيسي، همانند هر نوع‌ موج‌ ديگر حامل‌ انرژي‌ هستند. اين‌ امواج‌ عرضي‌ هستند، يعني‌ راستاي‌ نوسان‌ آنها بر جهت‌ انتشار عمود است. براي‌ انتقال‌ نياز به‌ محيط‌ واسطه‌ نداشته‌ و مي‌توانند در خلا منتشر شوند. درست‌ مثل‌ هر موج‌ ديگر، اين‌ امواج‌ نيز داراي‌ مشخصه‌هاي‌ فركانس، دامنه‌ و طول‌ موج‌ مي‌باشند. سرعت‌ آنها ثابت‌ و برابر ‌٣٠٠ هزار كيلومتر بر ثانيه‌ مي‌باشد.

طيف‌ امواج‌ الكترومغناطيس‌ بسيار گسترده‌ است‌ و از امواج‌ راديويي‌ با فركانس‌ در محدوده‌ كيلوهرتز تا گيگا هرتز كه‌ معادل‌ طول‌ موجهاي‌ كيلومتري‌ تا سانتيمتري‌ است، تا پرتوهاي‌ گاما كه‌ طول‌ موج‌ كمتر از ‌٠/١ نانومتر دارند گسترده‌ است.

نور مرئي‌ از امواج‌ الكترومغناطيسي‌ با طول‌ موج‌ بين‌ ‌٠/٤ تا ‌٠/٨ ميكرومتر تشكيل‌ شده. دستگاههاي‌ تلفن‌ همراه‌ در محدوده‌هاي‌ فركانسي‌ خاصي‌ از امواج‌ راديويي‌ فعاليت‌ مي‌كنند كه‌ عبارتند از ‌٨٧٢ تا ‌٩٦٠، ‌١٧١٠ تا ‌١٨٧٥ و ‌١٩٢٠ تا ‌٢١٧٠ مگاهرتز.

 امواج‌ الكترومغناطيس‌ به‌ دو دسته‌ يونيزان‌ و نايونيزان‌ تقسيم‌ مي‌شوند. امواج‌ يونيزان‌ عبارتند از پرتوهاي‌ فوق‌ بنفش، ايكس‌ و گاما و به‌ دليل‌ انرژي‌ زيادي‌ كه‌ دارند مي‌توانند اتمهاي‌ موجود در مسير را يونيزه‌ كنند. ساير امواج‌ از جمله‌ امواج‌ راديويي‌ چنين‌ خاصيتي‌ را ندارند. به‌ همين‌ دليل‌ تا مدتها تصور مي‌شد امواج‌ راديويي‌ بي‌ خطر هستند.

 

خطرات احتمالی

در واقع‌ خطر موجود در امواج‌ يونيزان‌ به‌ دليل‌ اثرات‌ بيولوژيكي‌ است‌ كه‌ ايجاد مي‌كنند. اين‌ آسيب‌ در اثر بر هم‌ كنش‌ پرتو يونيزان‌ باDNA سلولها رخ‌ مي‌دهد و در نتيجه‌ سلولها از نظر ژنتيكي‌ آسيب‌ مي‌بينند كه‌ ممكن‌ است‌ آنها را از بين‌ ببرد يا در بدترين‌ حالت‌ به‌ سلولهاي‌ سرطاني‌ تبديل‌ كند و اين‌ آثار يك‌ قرن‌ است‌ كه‌ شناخته‌ شده‌اند. اما تنها چند دهه‌ است‌ كه‌ آثار مخرب‌ پرتوهاي‌ پرتوهاي‌ نايونيزان‌ نيز شناسايي‌ شده‌ است.

 

تاثير امواح تلفن همراه – موبایل

 مهمترين‌ تاثيري‌ كه‌ اين‌ نوع‌ امواج‌ دارند ايجاد گرما است. اجاق‌هاي‌ مايكروويو كه‌ در زندگي‌ خانگي‌ بسياري‌ از انسانها وارد شده‌اند از امواج‌ مايكروويو كه‌ از نظر طول‌ موج‌ بين‌ امواج‌ راديويي‌ و فرو سرخ‌ قرار دارند. براي‌ گرم‌ كردن‌ غذا به‌ همين‌ شيوه‌ استفاده‌ مي‌كنند. امواج‌ راديويي‌ كه‌ از تلفن‌ همراه‌ منتشر مي‌شوندنيز طول‌ موج‌ نزديك‌ به‌ مايكروويو داشته‌ و قابليت‌ ايجاد حرارت‌ در محيط‌ اطراف‌ خود را دارند. اين‌ موضوع‌ باعث‌ مي‌شود وقتي‌ از اين‌ تلفن‌ها استفاده‌ شود، درجه‌ حرارت‌ بخشي‌ از مغز كه‌ در مجاورت‌ آنها قرار دارد اندكي‌ بالا رود.

 اين‌ امواج‌ آثاري‌ از نوع‌ مغناطيسي‌ نيز دارند. وقتي‌ سلولهاي‌ بدن‌ انسان‌ در عرض‌ امواج‌ الكترومغناطيسي‌ قرار بگيرند، در غشاء آنها تغييراتي‌ رخ‌ مي‌دهد. غشاء سلول‌ داراي‌ دريچه‌هاي‌ بسيار كوچك‌ نانومتري‌ است‌ كه‌ از جنس‌ مولكولهاي‌ پروتئين‌ هستند. فعاليتهاي‌ سلولي‌ كه‌ شامل‌ ورود و خروج‌ مواد باشند از طريق‌ اين‌ دريچه‌ها انجام‌ مي‌شوند. بعضي‌ از اين‌ دريچه‌ها به‌ صورت‌ الكتريكي‌ تحريك‌ مي‌شوند تا باز يا بسته‌ شوند.

امواج‌ الكترومغناطيسي‌ مي‌توانند در بدن‌ انسان‌ ميدانهاي‌ الكتريكي‌ توليد كنند. اين‌ ميدانها روي‌ دريچه‌هاي‌ غشاء سلول‌ تاثير گذاشته‌ و باعث‌ تداخل‌ در عملكرد آنها مي‌شوند.

 

هنوز خطرزا بودن‌ امواج‌ تلفن‌هاي‌ همراه‌ به‌ اثبات‌ نرسيده !!!

 با اين‌ حال‌ هنوز خطرزا بودن‌ امواج‌ تلفن‌هاي‌ همراه‌ به‌ اثبات‌ نرسيده‌ است. شدت‌ ميدان‌ توليد شده‌ توسط‌ اين‌ دستگاه‌ كم‌ است‌ و ثابت‌ نشده‌ كه‌ حرارت‌ توليد شده‌ آن‌ در سطح‌ خطرناك‌ باشد، گرچه‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ است.

ميدانهاي‌ الكتريكي‌ نيز وضعيت‌ مشابهي‌ دارند؛ با اينكه‌ به‌ وضوح‌ در بدن‌ ايجاد مي‌شوند، اما شدت‌ پاييني‌ دارند و نمي‌توان‌ به‌طور قطع‌ آسيب‌ را به‌ آنها نسبت‌ داد.

 

آماری نیست که نیست

 بررسي‌هايي‌ كه‌ تاكنون‌ انجام‌ شده‌ نيز رابطه‌ آماري‌ معني‌ داري‌ بين‌ استفاده‌ از تلفن‌ همراه‌ و بيماري‌ خاصي‌ را در انسان‌ نشان‌ نداده‌ است. با اين‌ وجود تاثير امواج‌ تلفن‌ همراه‌ روي‌ موجودات‌ ديگري‌ از جمله‌ كرم‌ها به‌ اثبات‌ رسيده‌ است. بنابراين‌ هنوز به‌ هيچ‌ وجه‌ نمي‌توان‌ اين‌ امواج‌ را بي‌ خطر اعلام‌ كرد. به‌ همين‌ دليل‌ انجام‌ اقدامات‌ پيشگيرانه‌ ضروري‌ است. استفاده‌ از گوشي‌هاي‌ كم‌ تشعشع‌ و هندفري‌ مي‌تواند امواج‌ دريافتي‌ را تا ‌٩٥ درصد كاهش‌ دهد. هرچند استفاده‌ از هندفري، به‌ دليل‌ متمركز كردن‌ امواج‌ ممكن‌ است‌ خطر را به‌ شكلي‌ ديگر ايجاد كند.

 

در محاصره‌ امواج‌ الكترومغناطيس‌

به‌ هر حال، انسان‌ امروزين‌ خود را در محاصره‌ امواج‌ الكترومغناطيس‌ قرار داده‌ و حلقه‌ محاصره‌ را روز به‌ روز گرد خود تنگ‌تر مي‌كند. تا وقتي‌ بي‌ خطر بودن‌ تلفن‌هاي‌ همراه‌ اثبات‌ نشود، بايستي‌ با احتياط‌ از آن‌ها استفاده‌ كرد.

 

 توصيه‌هاي‌ ايمني‌ را جدي‌ بگيريد!

سوتيتر: تلفن‌هاي‌ همراه‌ از امواج‌ راديويي‌ كوتاه‌ براي‌ ارتباط‌ استفاده‌ مي‌كنند. بي‌ خطر بودن‌ اين‌ امواج‌ براي‌ انسان‌ همواره‌ مورد ترديد قرار گرفته‌ است. گرچه‌ هنوز آسيب‌ زا بودن‌ آنها به‌ اثبات‌ نرسيده‌ است، اما كاهش‌ استفاده‌ از تلفن‌ همراه‌ خطر آسيب‌ احتمالي‌ را به‌ حداقل‌ مي‌رساند.

منبع :  آژانس خبری اطلاعات وارتباطات ایران

 

توضیح :

در ابتدای گفتار به آمار و ارقامی اشاره شد که شاید برای خوانندگان جالب توجه است به همین منظور قسمت کاملتری از منبع مذکور و آدرس دو گفتار را در ادامه ذکر کردیم تا با آمار بیشتر مأنوس شوید. پی نوشت 1

 

سیستم‏های تلفن هم‌راه - موبایل

سیستم تلفن همراه در ایران از نسل دوم و از نوع سیستم GSM می‌باشد. بر اساس آمار موجود تعداد تلفن هم‌راه واگذار شده در ایران از سوی شرکت مخابرات ایران تا پایان سال ۱۳۸۰ حدود ۸/۱ میلیون خط و در ابتدای سال جاری (۱۳۸۳) برابر با ۴/۳ میلیون خط می‌باشد. بدین ترتیب در طی دو سال تعداد خطوط تلفن هم‌راه تقریباً دو برابر شده و ضریب نفوذ تلفن هم‌راه در ایران به ۲/۵% افزایش یافته است. بر اساس برنامه پنج‌ ساله چهارم توسعه تا سال ۲۰۱۰ میلادی ضریب نفوذ تلفن هم‌راه کشور به ۳۵% خواهد رسید.

در این میان بخش خصوصی عهده‌دار تأمین ۵ میلیون خط خواهد بود. توسعه سریع شبکه تلفن هم‌راه باعث شده تا کیفیت خدمت‌دهی این شبکه کاهش یابد. در همین راستا برای افزایش کیفیت این شبکه برنامه‏های مختلفی در دست اجرا است.

 

شمار تلفن‌هاي همراه در جهان

شمار تلفن‌هاي همراه فروخته شده در سال 2003 ، بيش از 500 ميليون دستگاه برآورد شده است. در همين سال ، ‌يك سوم مردم ژاپن با تلفن همراه به شبكه اينترنت پيوسته‌اند.

آمريكايي‌ها 15ميليارد ساعت از تلفن‌هاي همراه خود استفاده كرده‌اند و اروپاييان بيش از 113 ميليارد پيام كوتاه خدماتي براي همديگر فرستاده‌اند.

</P>

چين با 220 ميليارد پيام، در وراي همه اينان جاي مي‌گيرد. مانند بسياري ديگر از توليدات جهان امروزي ، ‌گفتگو به وسيله تلفن همراه، در بنيان خود نيازي است كه اربابان ابزار توليد و كساني كه سودهاي سياسي در گسترش فردگرايي دارند ، آفريده‌اند. در اين ماجرا، ‌اين عرضه است كه تعيين كننده است نه تقاضا.

شركت‌هاي موتورولا، انتل ، نوكيا، سوني اريكسون ، سامسونگ ، ودافون، ميكروسافت، اس.ف.ر و بويگ و بسياري ديگر از شركت‌ها در مقياس جهاني، ابزار و خدمات مربوط به تلفن همراه را روانه همه بخش‌هاي بازار مي‌كنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید